nauczanie zdalneZgodnie z Rozporzadzeniem MEiN z 13 grudnia b.r. w dniach 20 grudnia 2021 r. - 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkole odbywać się będą w systemie zdalnym.