Akcje profilaktyczne

 

Trzymaj formę! To ogólnopolska inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Kampania podzielona jest w szkole na wiele mniejszych działań, które razem tworzą ważną całość. Kampania Trzymaj Formę! Skierowana jest zarówno do uczniów, jak i ich rodziców.

Nie pal przy mnie, proszęProgram edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Celem programu "Nie pal przy mnie proszę" jest:
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
- Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

To na nas osobach dorosłych spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Znajdź właściwe rozwiązanieTo program edukacji antytytoniowej kierowany do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program dostosowany jest do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów starszych.