SZKOŁA W WYJEŹDZIE

- W latach dwudziestych XX wieku istniała szkoła w Wyjeździe, z zachowanych dokumentów wynika, że już w 1923r. przyjmowano do niej uczniów. Według relacji p. Piotrowskiego początkowo mieściła się w wynajętym pokoju w domu państwa Wiśniewskich, uczył w niej p. Dębowski. Później p. Kaźmierski postawił budynek z przeznaczeniem na szkołę, który na pewno istniał już w 1929r.
Formalnie szkoła była 3-klasowa, jednak w roku szkolnym 1929/1930 uczniowie podzieleni byli na 5 oddziałów. Ze względu na brak odpowiedniej liczby pomieszczeń klasy podczas zajęć były łączone.
Kierownikiem szkoły był Stanisław Wahl. W szkole pracowała też jego żona, pan Bryl i Maria Salińska.
Z zachowanej księgi ocen z roku szkolnego 1936/37 wynika, że wówczas w szkole były 4 oddziały. Dzieci, które chciały się uczyć dalej musiały chodzić do Feliksowa /najbliżej/ lub do innych okolicznych szkół.
W latach 40 /1944,1948 – na te lata są potwierdzenia/ kierownikiem szkoły w Wyjeździe była Sabina Milczarek. Uczyła też Józefa Więckowska.
W 1948r. ustalono siec szkolną w powiecie sochaczewskim. Rejon szkoły w Wyjeździe obejmował następujące miejscowości: Chrzczany, część Bogdańca , Janaszówek, Kożuszki Kolonia, Pilawice, część Szczytna, Wyjazd, Wymysłów.
Na początku lat 50-tych w szkoła w Wyjeździe była 6-klasowa, 7 klasę uczniowie kończyli w Feliksowie. Później także w Wyjeździe było 7 klas. W tym czasie kierowniczką była Józefa Baranowska, nauczyciele to: Stanisław Baranowski, Wiesława Bielawska, Halina Odorowicz, Zofia Hołojuch, z Niepokalanowa przyjeżdżał na lekcje religii brat Cyprian, wcześniej religii uczyła Bogusława Łukasik.
Nauka religii bezpośrednio po wojnie była obowiązkowa, po roku 1948 stopniowo usuwano religię ze szkół, po 1950r. zdejmowano w szkołach krzyże. Zawieszono je ponownie w 1956r., a po kilku latach ponownie zdejmowano. Za protesty przeciwko temu zostali zatrzymani i osadzeni w więzieniu Marian Adamczyk i Henryk Majcher. Od 1961r. nauczanie religii przeniesiono do punktów katechetycznych.
Uczniowie z tamtych czasów wspominają, że dostawali w szkole tran do picia. Pani Baranowska przynosiła im kiszoną kapustę do przegryzania, aby zneutralizować nieprzyjemny smak tranu. W Wyjeździe woźną była Zofia Sieczkowa.

BUDOWA SZKOŁY

- Warunki lokalowe szkoły były bardzo trudne. Jak wspomina p. Halina Odorowicz /dziś Wieczorek/, pracująca w Wyjeździe od 1955r., zimą temperatura w klasach wynosiła 1-2 stopnie, przez szpary w ścianach wpadał śnieg. Podjęto więc starania o budowę nowej szkoły. 4 grudnia 1955r. odbyło się zebranie mieszkańców obwodu szkolnego w sprawie budowy szkoły, w którym uczestniczyli: przedstawiciel Wydziału Oświaty Stanisław Jabłoński i Przewodniczący GRN w Feliksowie Stanisław Pofit. Uznano „konieczną potrzebę i doniosłe znaczenie budowy szkoły”. Warunki lokalowe opisuje „uzasadnienie budowy szkoły”:
Budynek, w którym mieści się tutejsza szkoła 7-klasowa o czterech nauczycielach, znajduje się we wsi Wyjazd, Gromada Feliksów, poczta Zawady, powiat Sochaczew. Do obwodu szkoły należą następujące wsi: Wyjazd, Janaszówek, Bogdaniec /część/, Szczytno/część/, Pilawice, Wymysłów, Chrzczany, Kożuszki Kolonia.
Budynek ten o ogólnej kubaturze 540m3 jest drewniany, tandetnie zbudowany, spróchniały. W razie silniejszego podmuchu wiatru grozi zawaleniem. Nie nadaje się do użytku szkolnego.
W budynku tym znajdują się 4 klasy lekcyjne: 1 o powierzchni 36 m2, 2 o powierzchni 29 m2, 3 o powierzchni 12 m2, 4 o powierzchni 10 m2.
W roku szkolnym 1956/57 do tutejszej szkoły uczęszcza 120 dzieci. W związku z perspektywicznym rozwojem szkoły i okolicy liczba dzieci znacznie wzrośnie /przewidywano w roku 1960 - 278 uczniów/.
Trzecia i czwarta izby lekcyjne powstały z przepierzenia płytami pilśniowymi pokoju i kuchni należących do kierownika szkoły. Mieszkanie kierownika szkoły składa się z pokoju o powierzchni 16 m2 i małej kuchni o powierzchni 8 m2. W budynku szkolnym brak pomieszczenia na kancelarię, szatnię, pomoce szkolne z braku pomieszczenia niszczeją. Prócz tego w izbach szkolnych okna są spróchniałe i pozabijane gwoździami, co uniemożliwia wietrzenie klas. Poza tym w okresie zimowym w izbach lekcyjnych nie można utrzymać normalnej temperatury z powodu cienkich wypróchniałych, przewiewnych ścian. Na lekcjach dzieci i nauczyciele zmuszeni są siedzieć w paltach i drżeć z zimna, a nawet przerwać naukę.
Wobec powyższego brak najprymitywniejszych warunków higieniczno- sanitarnych wpływa ujemnie na stan zdrowia dzieci i nauczycieli. Wszystko to stwarza bardzo ciężkie warunki pracy. Ażeby dzieciom stworzyć normalne warunki w myśl zasad socjalistycznych należy niezwłocznie przystąpić do budowy szkoły”.
24 lutego 1957r.na zebraniu rodzicielskim z udziałem kierownika Wydziału Oświaty w Sochaczewie ob. Kurpiewskiego i kierownika działu finansowego przy Wydziale Oświaty omawiano lokalizację nowego budynku. Rozważano 3 możliwości:
-obecne miejsce w Wyjeździe
-skrzyżowanie dróg
-Chrzczany
Zdecydowano, że szkoła powstanie w starym miejscu, ale należy dokupić ziemi od obywatela sąsiadującego ze szkołą. Wydział Oświaty zwrócił się do społeczeństwa z prośbą o pomoc materialną, czyli zebranie pewnych funduszów na prace wstępne konieczne do rozpoczęcia budowy /prawdopodobnie na dokumentację/.
27 lutego 1957r. na kolejnym zebraniu wybrano Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym został Stanisław Pofit – przewodniczący GRN w Feliksowie. W skład komitetu weszli : Stanisław Baranowski, Feliks Konarski, Stanisław Jakubiak, Jan Guzik. Powołano także Komisję Rewizyjną (Stanisław Odorowicz – przew., Lucyna Kołodziejak, Henryk Zagajewski, Marian Adamczyk, Józef Klimczak), Komisję Finansową ( Józef Zygmunciak – przew., Józef Furman, Franciszek Stępniak, Leon Buczek, Halina Odorowicz) oraz Komisję Gospodarczą (Józef Pętlak – przew., Władysław Kacprzak, Józef Majcher, Roman Jeznach, Bolesław Więckowski).
Na tym samym zebraniu omawiano także sprawę zakupu działki graniczącej z placem szkolnym od Mieczysława Góralczyka. Przystąpiono do sporządzania umowy pomiędzy Mieczysławem Góralczykiem a Komitetem Rodzicielskim.
Po kilku dniach nastąpiła zmiana decyzji lokalizacyjnej – ostatecznie postanowiono, że nowa szkoła powstanie przy skrzyżowaniu dróg w Wymysłowie. Zakupowi działki towarzyszyły pewne problemy. Teren miał kilku właścicieli, nie wszyscy chcieli sprzedać działkę. Zawarto porozumienie – rodzina Bińkowskich oddała pasek swojej ziemi rodzinie Kaźmierczaków i sprzedała działkę pod budowę szkoły.
Zbieraniem funduszy zajmowali się przedstawiciele rodziców oraz nauczyciele. Wśród najaktywniejszych członków Komitetu Rodzicielskiego wymieniani są: Józef Pętlak i Regina Szcześniak.
Generalnym wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane z Sochaczewa. Pracami kierował Feliks Konarski. Wśród wykonawców byli między innymi miejscowi murarze: Stanisław Komendarek, Władysław Morawski i Stanisław Więckowski. W wielu pracach pomagali starsi chłopcy, na przykład synowie pp. Rudnickich i Lotów, którzy dowozili na budowę kamienie, piasek i inne materiały. Jak twierdzą świadkowie /p. Z. Binienda/ w trakcie prac częściowo zmieniono projekt budynku, przystosowując (prawdopodobnie z inicjatywy p. Konarskiego) poddasze na mieszkania dla nauczycieli. Budowa trwała 2 sezony. Końcowy odbiór budynku i przekazanie go do eksploatacji nastąpiły 3 listopada 1959r. W kilka dni później odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły.

Była ona duża i nowoczesna, jak na tamte czasy. Miała oświetlenie elektryczne doprowadzone specjalną linią z miejscowości Chrzczany. Większość okolicznych wsi zelektryfikowano dopiero około 10 lat później. Budynek był ogrzewany piecami kaflowymi, w których codziennie rozpalała woźna Janina Barszcz, a później Stanisława Sowińska. W szkole nie było bieżącej wody i kanalizacji – każda klasa była wyposażona w wiadro z wodą i miskę, ubikacja znajdowała się na zewnątrz w specjalnym budynku. Już w czasie uroczystego otwarcia szkoły zwracano uwagę na te mankamenty.
Po kilku latach przeprowadzono kolejną zbiórkę pieniędzy i wykonano ogrodzenie szkoły, a na dziedzińcu posadzono drzewa.
Od początku w budynku szkolnym mieszkali nauczyciele. Przeznaczone dla nich były pomieszczenia na poddaszu oraz w północnej części obiektu, do której prowadziło oddzielne wejście. Z braku miejsca dla niektórych nauczycieli wynajmowano pokoje we wsi.

Pośpiech towarzyszący budowie oraz nienajlepsze materiały sprawiły, że szybko zaczęły wychodzić na jaw usterki. Protokół z odbioru pogwarancyjnego z 10 stycznia 1961r. wymienia konieczne prace:
1. Przełożyć pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi
2. Oczyścić rynny i wyregulować spadki
3. Trzy piece i trzy kuchnie doprowadzić do stanu używalności wraz z kontrolowaniem kanałów dymnych
4. Naprawić parapety okienne oraz tynki zewnętrzne uszkodzone na skutek zacieków
5. Wyregulować dwa okna na poddaszu
6. Wymienić blachy przypiecowe

W roku 1967 wraca sprawa przełożenia pokrycia dachowego – dach wykonany z dachówki cementowej jest w 10% zniszczony, są w nim szczeliny i prześwity, które skutkują zaciekami w salach lekcyjnych i mieszkaniach. Konieczna jest również wymiana obróbek blacharskich. Poważnych napraw wymagała elewacja – podokienniki z dachówki uległy zniszczeniu, przez co uszkodzone zostały tynki oraz wierzchnia warstwa muru pod oknami .
Centralne ogrzewanie, bieżącą wodę i kanalizację założono w szkole dopiero w 1983roku, dzięki zaangażowaniu ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół Włodzimierza Chmielewskiego, który w trudnym czasie podjął decyzję o wyposażeniu szkół gminnych w te instalacje.
Po utworzeniu gimnazjum wymieniono okna w całym budynku oprócz poddasza. Później władze gminy zdecydowały o budowie sali gimnastycznej, którą zrealizowano w latach 2004-2005. Dokonano również pewnych przeróbek w budynku szkoły tworząc nowe pomieszczenia: świetlicę, salę nr 9 oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi.

Ostatni rok to kolejne prace poprawiające warunki lokalowe – szkoła została ocieplona, wymieniono okna na poddaszu, wykonano nową elewację oraz chodniki z kostki brukowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYMYSŁOWIE

Do 1962 roku w dokumentach figuruje Szkoła Podstawowa w Wyjeździe. Dopiero od r. szk. 1962/63 pojawia się Szkoła Podstawowa w Wymysłowie. Pracowali w niej: kierowniczka Józefa Baranowska, Stanisław Baranowski, Zofia Hołojuch, Bogusława Łukasik, Halina Odorowicz, później dołączyła Romualda Markiewicz, a następnie Franciszek Sowiński, który wkrótce został kierownikiem po odejściu p. Baranowskiej na emeryturę.
W latach 60-tych i 70-tych w szkole uczyli: , Stanisław Barszczewski, Bogdan Cyliński, Maria Dudzińska, Andrzej Gołowin, Eugeniusz Kaźmierczak, Hanna Kaźmierczak, Jerzy Krupa, Marian Krupa, Irena Kuzińska , Krystyna Łasica, Irmina Łyś, Józef Marciniak, , Romualda Markiewicz, Zofia Miazgowska, J. Piórkowska , Henryka Pływaczewska/Walczak/, Janina Sikora, Franciszek Sowiński , Jadwiga Wachowska, Adam Wesołowwski, Tadeusz Woźnicki, Zofia Wujkowska. Niektórzy z nich pracowali tu wiele lat, inni bardzo krótko.
W szkole działały liczne organizacje i koła zainteresowań: ZHP, LOK, SKO, SKPZR, PCK, Zuchy, SKS, kółko fizyko-chemiczne, koło języka rosyjskiego.
Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961r. wprowadziła 8 – letni obowiązek nauki w szkole podstawowej i nauki zawodu młodzieży do lat 16.
SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO
W latach 1961-1969 w Wymysłowie działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego /od roku 1968 Zasadnicza Szkoła Przysposobienia Rolniczego/
Zajęcia odbywały się po południu, rok szkolny trwał od 1 listopada do 31 października i dzielił się na 2 okresy, nie było wakacji, ale latem uczniowie mieli praktyki, często we własnych gospodarstwach.
Program nauczania obejmował język polski, matematykę, geografię gospodarczą Polski, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, historię oraz przedmioty zawodowe. Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele ze szkoły podstawowej: Bogdan Cyliński, Andrzej Gołowin, Marian Krupa, Krystyna Łasica, Romualda Markiewicz, Henryka Pływaczewska/Walczak/, Franciszek Sowiński, Jadwiga Wachowska, Janina Witkowska, Zofia Wujkowska,. Przedmiotami zawodowymi zajmowali się /w różnych okresach/: p. Kwiatkowska, Teresa Brochocka, inż. Zdzisław Remiszewski, inż. Tadeusz Kosyra, Guzik, Klimecki, Kobyłecki, Halina Kamińska, Nitek, Tadeusz Koryś.
Szkoła była bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe, uczniowie uprawiali działkę szkolną. Dużym problemem był niechętny stosunek do nauki oraz słaba frekwencja, zwłaszcza w dni targowe. Do szkoły przychodzili słabi uczniowie, którzy nie dostali się do innych szkół – dla niektórych SPR był tylko „przechowalnią” – nie kończyli nauki, jeżeli udało im się w kolejnym roku zdać egzaminy do innej szkoły. Zdarzało się, iż w trakcie roku szkolnego klasa zmniejszała się o połowę. Już w roku 1965 próbowano zaradzić tym kłopotom – zaproponowano, aby rok szkolny trwał od września do czerwca, a nauka odbywała się na pierwszej zmianie. Aby ułatwić rekrutację do SPR podinspektor Stanisław Danielewicz obiecał pomoc – Sochaczew i Chodaków nie będą przyjmowały uczniów z rejonu szkoły. Działania te niewiele pomogły. W r. szk. 1968/69 z powodu braku chętnych do klasy pierwszej funkcjonowała tylko klasa druga. W następnym roku szkoła zawiesiła działalność na rok, ale nie udało się już ponownie jej uruchomić.

ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA

Uchwała sejmowa z 13 października 1973r. wprowadzała zbiorcze szkoły gminne, które miały stworzyć lepsze warunki kształcenia dzieci wiejskich. W związku z tym w 1975r. kurator okręgu skierniewickiego powołał w Sochaczewie Zbiorczą Szkołę Gminną, która posiada 1920 uczniów, 89 oddziałów i 88 nauczycieli. Dyrektorem gminnym był Henryk Kobierecki.
Szkoła Podstawowa w Wymysłowie w 1977r. została przekształcona w punkt filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej, w którym pozostały klasy 0-IV. Większość pomocy naukowych, w które Wymysłów był bardzo dobrze wyposażony, została przekazana do szkoły zbiorczej.
Starsze dzieci były dowożone do szkoły nr 1 w Sochaczewie. Dotychczasowy dyrektor Franciszek Sowiński odszedł na emeryturę, kierownikiem punktu filialnego została Henryka Walczak. W Wymysłowie pracowały w tym okresie oprócz p. Walczak: Maria Dudzińska, Irena Kuzińska, Zofia Miazgowska i Bożena Balcerska.

POWRÓT SZKOŁY 8-KLASOWEJ

W roku szkolnym 1981/82 przywrócono dawny status organizacyjny szkoły, czyli 8 klas. Zmieniła się prawie cała kadra pedagogiczna. Dyrektorem pozostała Henryka Walczak, została również Irena Kuzińska. Nowi nauczyciele: Marianna Domańska/Zielińska/, Bogumiła Godlewska/Bednarska/, Bożena Lewandowska , Grażyna Skrzypkowska, Lidia Staroń/Więckowska/, Jacek Szopa, , Małgorzata Wieczorek, Małgorzata Zielińska/Smolińska/.
W kolejnych latach niektórzy nauczyciele odchodzili, przybywali nowi. Poza wymienionymi wcześniej w latach 1981 – 2000 w Wymysłowie pracowali: Krzysztof Antczak , Czesław Bazylak, Zdzisław Chlebowski, Renata Gęgniewicz /Wołczyńska/, Jolanta Góralczyk, Ewa Grabarek/Kołodziejska/, Małgorzata Grabarek, Małgorzata Jabłkiewicz, Agnieszka Jaworska, Dariusz Kwapisiewicz, Mirosław Lewandowski, Krystyna Majchrzak , Hanna Milcarz, Elżbieta Morawska, Leszek Nawrocki, Mirosława Nowicka, Elżbieta Ochman, Małgorzata Pawelska, Paweł Sobolewski, Marzena Staniaszek, ks. Tadeusz Szczękulski, Alina Ślaska, Małgorzata Świątek/Kubik/,Urszula Więckowska, Anna Zatorska/Kranik/, Małgorzata Zygmunt /Lewandowska/, Anna Żakowska.

Za porządek w szkole odpowiadały woźne: Teresa Nowak, Grażyna Woźna, Zdzisława Szcześniak, Halina Adamczyk, Krystyna Malesa, Bogusława Woźnicka, Hanna Malesa, Maria Konik, Aneta Mezińska. Od roku 1983 szkoła zatrudnia również palaczy. Byli nimi: Stanisław Sieczka, Kazimierz Wróblewski, Edmund Raczkowski, Eugeniusz Woźny, Janusz Antuszewicz, Zygmunt Binienda, Stefan Chojnacki, Waldemar Konarski, Sylwester Adamczyk, Andrzej Guzik, Krzysztof Wiśniewski, Jerzy Adamczyk.
Najważniejsze wydarzenia z tego okresu:
Powołanie nieetatowego zespołu OC 9 listopada 1981r., przydzielenie czynności na wypadek „W”, wprowadzenie dyżurów po ogłoszeniu stanu wojennego.
Wprowadzenie apeli rozpoczynających każdy tydzień pracy
W listopadzie 1984r. ze szkoły odeszła p. dyrektor Henryka Walczak. Nowym dyrektorem została Hanna Milcarz
Od r. szk. 1984/85 odbywały się coroczne sejmiki dorobku kulturalnego szkół z terenu gminy.
Bardzo trudny był r. szk. 1987/88 – aż 5 urlopów macierzyńskich
Samorząd wystąpił z inicjatywą uczczenia 30-lecia szkoły spotkaniem z jej budowniczymi, byłymi nauczycielami i absolwentami. Ostatecznie jednak nie zrealizowano tego pomysłu.
Przemiany polityczne w Polsce znalazły swoje odbicie także w pracy szkoły. Od roku szk. 1989/90 zmieniły się obowiązkowe święta. Zamiast rocznicy rewolucji październikowej mają być obchodzone: rocznica agresji hitlerowskiej na Polskę, rocznica odzyskania niepodległości oraz Święto Pracy.
Od roku szkolnego 1990/91 do szkół wróciła religia, w Wymysłowie lekcje religii prowadził ks. Tadeusz Szczękulski, później także katechetki: Małgorzata Grabarek i Anna Żakowska.
Wiosną 1993r. na urlop zdrowotny odeszła dyrektor Hanna Milcarz. Stanowisko dyrektora powierzono Mirosławowi Lewandowskiemu, który następnie wygrał latem konkurs na dyrektora szkoły.
Planowana od lat budowa placu zabaw dla dzieci nadal nie została zrealizowana z braku środków finansowych.
W maju 1996r. wizytę w szkole złożył JE Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, który był zachwycony przyjęciem jakie go spotkało.
Przez cały czas funkcjonował Samorząd Uczniowski i PCK, koła zainteresowań działały z przerwami.

Gimnazjum w Wymysłowie

W związku z reformą systemu edukacji wprowadzoną przez rząd Jerzego Buzka władze gminy zaplanowały zmiany w sieci szkolnej. Wywołały one wiele emocji, doprowadziły do protestu przeciw likwidacji szkoły w Urzędzie Gminy. Ostatecznie w 1999r. Rada Gminy przyjęła uchwałę o utworzeniu gimnazjum w Feliksowie, którego dyrektorem został Mirosław Lewandowski. W Wymysłowie pozostała szkoła podstawowa z klasami 0-6 oraz 8 /uczniowie z rocznika 1986 poszli do gimnazjum w Feliksowie/, którą kierowała p. Małgorzata Kubik.

W roku 2000 nastąpiła kolejna zmiana koncepcji sieci szkolnej w gminie Sochaczew - zlikwidowano Szkołę Podstawową w Wymysłowie, do budynku wprowadziło się gimnazjum przeniesione tu z Feliksowa. Od tego czasu uczniowie szkoły podstawowej są dowożeni do Feliksowa, zaś do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkół podstawowych w Feliksowie i w Mokasie.
Nauczyciele klas młodszych w większości znaleźli zatrudnienie w szkołach na terenie gminy. Dyrektorem gimnazjum pozostał p. Mirosław Lewandowski. W pierwszych latach gimnazjum posiadało punkt filialny w Wyczółkach, który w roku 2003 usamodzielnił się i wszedł w skład Zespołu Szkół w Wyczółkach.
Kadra pedagogiczna zmieniała się, niektórzy nauczyciele pracowali tylko 1 rok, stąd lista osób uczących w Gimnazjum w Wymysłowie jest dość długa: Joanna Adamiak, Jolanta Białczak, Sylwia Cichal, Monika Cieśla, Katarzyna Durczak Kuźmińska, Anna Grocholewska, Urszula Hańska, Kinga Grzybek, Ireneusz Kałan, Tomasz Kaźmierczak, Tomasz Kopka, Agata Kowalczyk, Małgorzata Kubik, Małgorzata Lewandowska, Mirosław Lewandowski, Jan Majewski, Katarzyna Mikołajczyk, Elżbieta Morawska, Agnieszka Siepka-Chlebowska, Iwona Smus, Iwona Stachlewska, Renata Stobiecka, Justyna Świderska, Joanna Tabara, Marianna Tomasik, Dariusz Tymiński, Anna Ulicka, Urszula Więckowska, Anna Żakowska.
Do najważniejszych wydarzeń w historii szkoły należy wybudowanie hali sportowej, którą oddano do użytku we wrześniu 2005r.
Wiosną 2009r. podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia. Po konsultacjach z całą społecznością szkolną ( uczniowie, rodzice, nauczyciele), w wyniku głosowania na patrona szkoły wybrano Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji ze składek społeczeństwa został zakupiony sztandar. Jego projekt po konsultacjach z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną opracowali nauczyciele – p. Anna Żakowska i p. Tomasz Kaźmierczak. Sztandar został wykonany w pracowni p. Anny Staniszewskiej w Łowiczu. Uroczystość nadania imienia zbiegła się z jubileuszem 50-lecia szkoły i odbyła się 20 listopada 2009 roku.

Historię szkoły opracowałam na podstawie zachowanych dokumentów oraz relacji byłych nauczycieli i uczniów. Zapewne nie jest ona pełna. Jeżeli ktoś z Czytelników posiada materiały, bądź informacje mogące ją uzupełnić, proszę o kontakt.

opracowała p. Elżbieta Morawska