GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w WYMYSŁOWIE

Na podstawie art. 42 ust. 2f  Ustawy z 26 stycznia1982r karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r poz.1762 ze zm.) nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wymysłowie są zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo (zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż ½ etatu)  lub 1 godziny na dwa tygodnie 9 zatrudnieni w wymiarze poniżej ½ etatu)

W tym czasie nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i rodziców.

nazwisko i imię

poniedziałek

wtorek

Środa

czwartek

piątek

Lewandowska
Małgorzata

 

 

14.00-15.00

 

 

Bury
Katarzyna

 

 

7.30 -8.00

 

7.30-8.00

Gasik
Katarzyna

 

 

 

12.30-13.30

 

Geras
Agnieszka

 

 

 

 12.30-13.30

 

Grzybek
Kinga

 

 

 11.30-12.30

 

 

Jędraszczak
Eugeniusz

 

 

10.30-11.00

 

 

Kajak
Natalia

 

 

 

 

 12.35-13.35

Kopka
Bożena

7.30-8.00

 

 7.30-8.00

 

 

Kopka
Tomasz

 

 

13.30-14.30

 

 

Kubik
Małgorzata

 

 

 

 

13.30-14.30

 

Lewandowski
Mirosław

 

 

 13.30-14.30

 

 

Łuszczyńska
Maria

 7.30-8.00

 

 

 

 

Paciorkowska
Mariola

 

 10.30-11.30

 

 

 

Ptaszyńska
Karolina

 

 

 

 

 9.40-10.40

Sitarska
Bożena

 

 

 11.30-12.30

 

 

Słoma
Beata

 11.00-11.30

 9.00-9.30

 

 

 

Smus
Iwona

 

 

8.50-9.50

 

 

Szałapska
Ewa

 

 

 

 

7.30-8.00

Szymańska
Sylwia

 7.55-8.55

 

 

 

 

Więcek|
Emilia

 13.30-14.30

 

 

 

 

Żakowska
Anna

 13.30-14.30