• Dyrektor - Małgorzata Lewandowska - j. angielski,świetlica
 • Beata Słoma - nauczanie przedszkolne klasa 0, świetlica
 • Katarzyna Gasik - nauczanie wczesnoszkolne klasa II, WOS, WDŻ, pedagog specjalny, rewalidacja
 • Bożena Sitarska - nauczanie wczesnoszkolne klasa III, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Sylwia Szymańska - nauczanie wczesnoszkolne klasa I, informatyka
 • Iwona Smus - j. polski, logopedia, wychowawca klasy IV, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
 • Emilia Więcek - j. polski, biblioteka, wychowawca klasy VIII
 • Kinga Grzybek - j. angielski, wychowawca klasy VI
 • Katarzyna Bury - j. niemiecki
 • Małgorzata Kubik - matematyka, wychowawca klasy VII
 • Mariola Łuszczyńska - chemia
 • Bożena Kopka - przyroda, biologia
 • Mariola Paciorkowska - geografia
 • Anna Żakowska - religia, sztuka
 • Mirosław Lewandowski - informatyka, fizyka, historia, EDB, świetlica
 • Eugeniusz Jędraszczak - technika
 • Tomasz Kopka - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V, brydż sportowy
 • Karolina Ptaszyńska - nauczyciel wspomagający, świetlica, rewalidacja
 • Natalia Kajak - j. polski, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • Ewa Szałapska - muzyka
 • Agnieszka Geras - pedagog,psycholog